JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-11-01] Domstolsverket

Regeringen har den 1 november 2018

utnämnt markförhandlaren Therese Svedberg att vara tekniskt råd i tingsrätterna 

utnämnt advokaten Mats Anderson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

utnämnt rådgivaren Anna Stålnacke, kanslirådet Sarah Cagnell, tf. rådmannen Johan Höök och bolagsjuristen Mats Mossfeldt att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

anställt tf. rådmannen David Longum Caldevik på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

Senast ändrad: 2018-11-08

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar