JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nya nämndemän till Sveriges Domstolar

[2015-08-28] Domstolsverket

Att vara nämndeman är ett viktigt förtroendeuppdrag där man tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol. Nu ska nya nämndemän väljas för perioden 2016-2019.

Det är kommun- och landstingsfullmäktige som väljer vilka som ska bli nämndemän, men de politiska partierna som nominerar.

- Även om vi har ett system i Sverige där det är de politiska partierna som nominerar, så är uppdraget som nämndeman helt opolitiskt och det bör man vara medveten om, säger Ralf G Larsson, lagman vid Göteborgs tingsrätt.

- Det är ett viktigt uppdrag och den som vill bli nämndeman bör vara genuint intresserad. Ett tips är att besöka närmaste domstol. I stort sett alla rättegångar är offentliga och det kan vara ett väldigt bra sätt att förstå vad nämndemannauppdraget innebär, säger Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Domstolarna är väl förberedda för att ta emot de nya nämndemännen och för alla väntar en obligatorisk introduktionsutbildning. I utbildningen ingår avsnitt som handlar om uppdraget och rollen som nämndeman, men även frågor som till exempel offentlighet, sekretess, jäv och etik ingår.

Domstolsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet. Målsättningen är att insatserna ska leda till en bredare rekrytering och en föryngring av nämndemannakåren. Uppdraget ska också leda till att färre nämndemän avslutar sina uppdrag i förtid på grund av att de inte känt till förutsättningarna.

- Vi genomför en informationskampanj till allmänheten med målsättning att fler yngre ska få upp ögonen för uppdraget. Många informationsinsatser är också riktade mot de politiska partierna, som vi hoppas ska leda till att fler yngre personer nomineras, säger Petra Thor Jonzon, kommunikationschef på Domstolsverket.

Länkar:

www.blinamndeman.se

Statistik åldersfördelning nämndemän 2015

Senast ändrad: 2015-08-28

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
Lagman vid Tingsrätten i Göteborg
031-701 13 50

Gudrun Antemar
Lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm
08-561 680 00

Petra Thor Jonzon
Kommunikationschef, Domstolsverket
0703-201 289