JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Regeringens utnämningar

[2018-01-11] Domstolsverket

Regeringen har den 11 januari

utnämnt rådmännen Charlotta Hållenius och Jenny Wennhall, tf. rådmannen Anna-Maria Persson och kanslirådet Roger Karlsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö,

utnämnt tf. rådmannen Malin Toivainen att vara rådman i Förvaltningsrätten i Växjö,

anställt tf. rådmannen Caroline Oredsson, tf. kammarrättsassessorn Linda Funk och länsassessorn Anna Månsson på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö.

Senast ändrad: 2017-12-21

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar