JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Regeringens utnämningar

[2018-01-18] Domstolsverket

Regeringen har den 18 januari 2018

utnämnt chefsrådmannen Ylva Osvald att vara hovrättslagman i Svea hovrätt

utnämnt rådmannen Anette Garplid Arveståhl att vara chefsrådman i Värmlands tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet Rolf Bohlin att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt advokaten Anders Gustavsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Västerås

utnämnt rådmannen Christian Malmqvist att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

anställt utredningssekreteraren Elida Sundkvist på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland

Senast ändrad: 2018-01-18

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar