JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt prövar om häktningsbeslutet mot Julian Assange ska kvarstå eller hävas

[2014-07-10] Stockholms tingsrätt

Onsdagen den 16 juli kommer Stockholms tingsrätt att pröva frågan om häktningsbeslutet mot Julian Assange ska kvarstå eller hävas. 

Förhandlingen inleds kl 13:00 och hålls i sal 37, Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i sal 37. Förhandlingen kommer även att kunna följas via medseende och medhörning från angränsande salar i tingsrätten. Om rättens ordförande skulle besluta om att vissa delar av förhandlingen av sekretesskäl ska ske bakom stängda dörrar kommer åhörarna tillfälligt att få lämna rättssalarna.

Intresseanmälan för att följa förhandlingen

Representanter för massmedia som önskar reservera plats för att följa förhandlingen måste i förväg anmäla intresse om detta till Stockholms tingsrätt. Intresseanmälan ska göras senast tisdagen den 15 juli kl 12:00, via e-post eller telefon till Camilla Murray, handläggarchef vid Stockholms tingsrätt.

E-post: camilla.murray@dom.se

Telefon: 08-561 65 136 / +46(0)8-561 65 136

Mobil: 073-271 34 61 / +46(0)73-271 34 61

Observera att besökare till Stockholms tingsrätt måste passera genom säkerhetskontroll, vilket kan medföra att inpassering tar extra tid.

Meddelande av domstolens beslut

Domstolen kommer att meddela sitt beslut muntligen i sal 37 efter att förhandlingen har avslutats.

Ett kort pressmeddelande om beslutet kommer, direkt efter att beslutet har meddelats, att publiceras på domstolens webbplats, www.stockholmstingsratt.se Journalister som vill få pressmeddelandet via e-post kan anmäla det till camilla.murray@dom.se senast tisdagen den 15 jul kl 12:00.

Ett skriftligt beslut kommer att finnas tillgängligt vid Stockholms tingsrätt några dagar efter förhandlingen. Även detta beslut kan beställas genom
camilla.murray@dom.se

Ordningsregler

Tingsrätten påminner om att det är förbjudet att fotografera och filma i rättssalen. Kameror och mobiltelefoner ska vara avstängda och undanstoppade.    

Senast ändrad: 2014-07-10

För mer information kontakta:

Kontaktperson för media rörande praktiska frågor: Camilla Murray
Handläggarchef
08-561 65 136 / +46 (0)8-561 65 136, 073-271 34 61, +46 (0)73-271 34 61 camilla.murray@dom.se