JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sveriges Domstolar kraftsamlar för att klara den massiva ökningen av migrationsmål

[2016-08-19] Domstolsverket

Antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar ser ut att fördubblas från 2015-2017, enligt Migrationsverkets senaste prognoser. Redan under årets första sju månader ökade antalet migrationsmål på domstolarna med 27 procent jämfört med samma period året innan. Det är en stor utmaning att lösa för Sveriges Domstolar, som aldrig tidigare stått inför en liknande situation.

Sedan det konstaterats att domstolarna skulle påverkas genom en kraftig ökning av migrationsmål har Sveriges Domstolar arbetat för att analysera bland annat måltillströmning, bemanningsbehov, behov av utbildning, ekonomiska konsekvenser samt för att hitta hållbara lösningar.

Påverkan på migrationsdomstolarna

Domstolsverket följer Migrationsverkets prognoser kontinuerligt och gör utifrån dem bedömningar kring när i tid ökningen av migrationsmålen kommer, i vilken omfattning och hur de fördelas geografiskt.

Den senaste uppföljningen av målutvecklingen visar att målen vid migrationsdomstolarna under årets första sju månader ökat med 27 procent jämfört med samma period 2015. Den största ökningen återfinns vid Migrationsdomstolen i Stockholm. För Migrationsöverdomstolen beräknas antalet mål öka under senare delen av 2016.

Bemanning och utbildning

Den viktiga bemanningsfrågan löses bland annat genom att ett antal domare i den sedan tidigare etablerade förstärkningsstyrkan[1] kommer att avsättas för tjänstgöring i migrationsdomstolarna. Flera domare från allmän domstol kommer också att, för en period, utlånas till migrationsdomstol. Även möjligheten att anlita pensionerade domare kommer att användas.

För att säkerställa den kompetens som krävs för att döma i migrationsmål kommer dessa domare att genomgå en särskild utbildning i bland annat migrationsrätt, som Domstolsverket tillhandahåller.

Förutom förstärkning med domare pågår kontinuerlig rekrytering av föredragande jurister och domstolshandläggare till migrationsdomstolarna.

– Så långt det just nu är möjligt att överblicka ser vi försiktigt positivt på domstolarnas möjligheter att klara nödvändig bemanning, säger Maria Isaksson, Domstolverket.

Ekonomiska konsekvenser

Domstolsverkets prognoser inför budgetpropositionen visar att anslaget för migrationsdomstolarna behöver förstärkas med cirka 450 miljoner kronor för 2017 och lika mycket för 2018. Domstolsverket för en kontinuerlig dialog med Justitiedepartementet i frågan och strävar efter att hitta så resurseffektiva lösningar som möjligt.

Bakgrund

Migrationsverkets beslut i frågor om bland annat asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, utvisning och medborgarskap kan överklagas till en av de fyra migrationsdomstolarna i Sverige. Migrationsdomstolarna är del av förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Migrationsdomstolarnas avgöranden kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, som är en del av Kammarrätten i Stockholm. Migrationsmål stod förra året för en femtedel av det totala antalet inkommande mål vid de fyra förvaltningsrätterna. Med den måltillströmning som nu förväntas kommer migrationsmålen kraftigt att påverka domstolarnas arbetssituation de närmaste åren.[1] Förstärkningsstyrkan är en grupp domare som arbetar där det tillfälligt uppstår behov som inte kunnat förutses eller planeras på längre sikt. Anledningen till att domstolar behöver hjälp kan vara hög måltillströmning, vakanser, utbildning eller sjukdom. Tiden en domare avlastar en domstol kan vara alltifrån enstaka dagar till längre perioder.

 

Senast ändrad: 2016-08-19

För mer information kontakta:

Maria Isaksson
Avdelningschef, avdelningen för HR och kommunikation, Domstolsverket
036-15 56 62

Gudrun Antemar
Lagman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsdomstolen i Stockholm
08-561 68 00

Lars Sjöström
Lagman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsdomstolen i Malmö
040-35 35 02

Victoria Bäckström
Lagman vid Migrationsdomstolen, Förvaltningsdomstolen i Luleå
0920-29 54 70

Thomas Rolén
Kammarrättspresident vid Migrationsöverdomstolen, Kammarrätten i Stockholm
08-561 690 01