JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Gävle, Sundsvall och Västerås

Efter årsskiftet förändrar hyres- och arrendenämnderna sin organisation. Hyresnämnden i Gävle stängs medan nämnderna i Sundsvall och Västerås får ett större upptagningsområde. 

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, reparationer och rätten till boendet. De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Vid årsskiftet stänger hyres- och arrendenämndens kansli i Gävle. Då blir det nämnderna i Västerås och Sundsvall som tar över Gävles upptagningsområden. Detta är en del i en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder ska minskas till åtta. Resultatet är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna arbeta effektivare. Förändringen ska inte försämra tillgängligheten för allmänheten.  

– I Gävle kommer det gå bra att hämta blanketter och lämna in ansökningar vid tingsrätten, där även sammanträden kommer att kunna hållas, säger Sune Sandström som kommer att vara ett av två hyresråd i hyresnämnden i Västerås.

Västeråsnämnden har sedan tidigare handlagt alla ärenden från Södermanland och Västmanland och utökas nu med Dalarnas län. Västerås kommer även att överta Stockholmsnämndens ansvar för Uppsala län. I Sundsvall kommer det tidigare upptagningsområdet Västernorrland och Jämtlands län att utökas med Gävleborgs län. Nämnden i Stockholm kommer att ansvara för upptagningsområ-det Stockholm och Gotland.

Att hyresnämndernas upptagningsområden är stora gör att det är många som har lång resväg till såväl kanslierna i Västerås och Sundsvall som till Gävle tingsrätt. Därför kommer man att vara flexibel när det gäller val av plats för sammanträden.

– Ett sammanträde måste inte ske i Västerås, Sundsvall eller Gävle. Vi kommer även i fortsättningen att hålla sammanträden i andra samlingslokaler som finns på närmaste ort. Om möjlighet finns håller vi även sammanträdet direkt på plats i fastigheten, säger Sune Sandström.

Hyres-och arrendenämnden

Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration

Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:

Domstolsverkets webbplats  www.dom.se

Hyresnämndens webbplats  www.hyresnamnden.se

 

Senast ändrad: 2006-01-05

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Gävle,
Sten Adebäck
026-17 67 00

Hyresnämnden i Sundsvall,
Carl Rydeman
060-18 67 90

Hyresnämnden i Västerås,
Sune Sandström
021-17 02 00