JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Växjö, Jönköping och Malmö

Efter årsskiftet förändras hyres- och arrendenämndernas organisation. Hyresnämnden i Växjö stängs medan nämnderna i Jönköping och Malmö får större upptagningsområden.

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, reparationer och rätten till boendet. De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Vid årsskiftet stänger hyres- och arrendenämndens kansli i Växjö. Då blir det nämnderna i Jönköping och Malmö som tar över Växjös upptagningsområden Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Detta är en del i en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder ska minskas till åtta. Resultatet är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna arbeta effektivare. Förändringen ska inte försämra tillgängligheten för allmänheten.  

– Vi samverkar med Växjö tingsrätt som är inlämningsställe för hyresnämnden. Så även fortsättningsvis går det bra att hämta blanketter och lämna in ansökningar i Växjö, säger Carl-Olof Nilsson Öhrnell som är ett av två hyresråd i hyresnämnden i Jönköping.

Hyresnämnden i Jönköping har sedan tidigare handlagt alla ärenden från Jönköpings län och före detta Skaraborgs län och kommer nu också få Kronobergs och Kalmar län. Ärenden från Blekinge län kommer att handläggas av hyresnämnden i Malmö som även har Skåne län. 

Hyresnämndernas upptagningsområden är stora och det är många som har lång resväg till kanslierna. Därför kommer man att vara flexibel när det gäller val av plats för sammanträden.

– Sammanträdena vill vi hålla inte allt för långt ifrån den fastighet det berör. I Kalmar och Växjö kan hyresnämnden använda tingsrättslokalerna. Det måste dock inte vara en tingsrättslokal. I Skövde tingsrätt vet jag att lokalerna brukar vara uppbokade, då kan vi vara i Stadshuset i Skövde eller någon annan alternativ lokal, säger Carl-Olof Nilsson Öhrnell.

Hyres-och arrendenämnden 2006

Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration


Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:
Domstolsverkets webbplats  www.dom.se
Hyresnämndens webbplats  www.hyresnamnden.se

Senast ändrad: 2006-01-05

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Jönköping
Carl-Olof Öhrnell
036-15 66 60

Hyresnämnden i Malmö
Greger Lindberg
040-35 34 00

Hyresnämnden i Växjö
Erik Gerleman
0470-868 00