JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Gävle, Sundsvall och Västerås

Efter årsskiftet förändrade hyres- och arrendenämnderna sin organisation. Hyresnämnden i Gävle stängde medan kanslierna i Sundsvall och Västerås fick ett större upptagningsområde

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, vräkningar och rätten till boendet.  De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Vid årsskiftet stängde hyres- och arrendenämndens kansli i Gävle. Då blev det nämnderna i Västerås och Sundsvall som tog över Gävles upptagningsområden. Detta var en del i en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder minskades till åtta. Resultatet är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna ar-beta effektivare. Förändringen ska inte ha försämrat tillgänglighe-ten för allmänheten.  

– Även om hyresnämnden i Gävle nu upphört, ska det gå bra att hämta blanketter och lämna in ansökningar vid tingsrätten i Gävle. Där kan även i fortsättningen hållas sammanträden säger Sune Sandström som är ett av två hyresråd i hyresnämnden i Västerås.

Hyresnämnden i Västerås har sedan tidigare handlagt alla ärenden från Södermanland och Västmanland och har nu utökats med Dalarnas län. Västerås har även tagit över ärendena från Uppsala län. I Sundsvall har det tidigare upptagningsområdet Västernorrlands och Jämtlands län utökats med Gävleborgs län. Nämnden i Stockholm ansvarar för upptagningsområdet Stockholms stad och län samt Gotland.

Att hyresnämndernas upptagningsområden är stora gör att det är många som har lång resväg till såväl Västerås som Sundsvall. Därför ska nämnderna som tidigare hålla sammanträden nära den fas-tighet som ärendet berör.

– Ett sammanträde måste inte hållas i Västerås eller Sundsvall. Vi kommer även i fortsättningen att hålla sammanträden i andra samlingslokaler som finns på närmaste ort. Om möjlighet finns håller vi även sammanträdet direkt på plats i fastighe-ten, säger Sune Sandström.

 

 

Hyres-och arrendenämnden

Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration

Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:

Domstolsverkets webbplats  www.dom.se

Hyresnämndens webbplats  www.hyresnamnden.se

 

Senast ändrad: 2006-01-09

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Gävle,
Sten Adebäck
026-17 67 00

Hyresnämnden i Sundsvall,
Carl Rydeman
060-18 67 90

Hyresnämnden i Västerås,
Sune Sandström
021-17 02 00