JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny Förändrad organisation för hyres- och arrendenämnderna i Växjö, Jönköping och Malmö

Efter årsskiftet förändrade hyres- och arrendenämnderna sin organisation. Hyresnämnden i Växjö har stängt medan kanslierna i Jönköping och Malmö fått större upptagningsområden.

Hyresnämnden är den instans som medlar och fattar beslut i hyres- och bostadsrättstvister kring bland annat hyresnivåer, reparationer och rätten till boendet. De som arbetar på hyresnämnden arbetar också på arrendenämnden där tvister mellan jordägare och arrendatorer handläggs.

Vid årsskiftet stängde hyres- och arrendenämndens kansli i Växjö. Då tog nämnderna i Jönköping och Malmö över Växjös upptagningsområden Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Detta är en del i en nationell omorganisering av hyres- och arrendenämnderna där tolv nämnder ska minskas till åtta. Resultatet är större geografiska upptagningsområden och ökade förutsättningar för att nämnderna ska kunna arbeta effektivare. Förändringen ska inte ha försämrat tillgängligheten för allmänheten.  


 – Även om hyresnämnden i Växjö nu upphört, ska det gå bra att hämta blanketter och lämna in ansökningar vid tingsrätten i Växjö, säger CarlOlof Nilsson Öhrnell som är ett av två hyresråd i hyresnämnden i Jönköping.

Hyresnämnden i Jönköping har sedan tidigare handlagt alla ärenden från Jönköpings län och före detta Skaraborgs län och har nu utökats med Kronobergs och Kalmar län. Ärenden från Blekinge län handläggs numera av hyresnämnden i Malmö som även har Skåne län. 

Hyresnämndernas upptagningsområden är stora och många kan få lång resväg. Därför är man flexibel när det gäller val av plats för sammanträden.

 – Sammanträdena försöker vi hålla inte allt för långt ifrån den fastighet det berör. I Kalmar och Växjö använder hyresnämnden tingsrättslokalerna. Det måste dock inte vara en tingsrättslokal. I Skövde tingsrätt vet jag att lokalerna brukar vara upp-bokade, då använder vi Stadshuset i Skövde eller någon annan alternativ lokal, säger Carl-Olof Nilsson Öhrnell.

 
Hyres-och arrendenämnden 2006

 

Informationsträff Se inbjudan

Skövde (19 januari)

Växjö (23 januari)

Jönköping (30 januari) 

Kalmar (31 januari)

Besök domstolsväsendets pressrum för nedladdningsbar kartillustration


Information om hyres- och arrendenämnderna, samt möjlighet att ladda ned blanketter:
Domstolsverkets webbplats  www.dom.se
Hyresnämndens webbplats  www.hyresnamnden.se

Senast ändrad: 2006-01-09

För mer information kontakta:

Hyresnämnden i Jönköping
Carl-Olof Öhrnell
036-15 66 60

Hyresnämnden i Malmö
Greger Lindberg
040-35 34 00

Hyresnämnden i Växjö
Erik Gerleman
0470-868 00