JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt dömer trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman

[2006-12-19] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det brottmål där en tidigare trygghetsansvarig hos AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) åtalats för grova mutbrott och omfattande förmögenhetsbrott 1999-2002 i förhållande till Falck Security AB (Falck). Åklagaren har även åtalat sex tidigare anställda hos Falck för bestickningsbrott och i vissa fall för grova bedrägerier.

Genom dagens dom har den tidigare trygghetsansvarige dömts för ett antal mutbrott som bedömts som grova samt för grov trolöshet mot huvudman till fängelse ett år och sex månader. Tingsrätten har också ålagt honom att betala skadestånd till SL. Tingsrätten har funnit att mannan, som varit framgångsrik i arbetet att bekämpa klotter och skadegörelse, har tagit emot stora belopp i mutor från Falck i form av resor och annat. Trolöshetsbrotten omfattar avsevärda belopp som mannen enligt tingsrättens mening oriktigt attesterat när det gäller fakturor från Falck för väktararbete åren 2001 och 2002.

Åtalet mot de tidigare Falckanställda har lämnats utan bifall förutom att en tidigare mellanchef dömts för bestickning vid två tillfällen till 80 dagsböter.    

Avdelning 3, målnummer B 4284-03

Senast ändrad: 2006-12-19

För mer information kontakta:

Peter Prom
08-657 54 36

Åsa Bokström
08-657 50 48