JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt prövar inte ansökan om grupprättegång angående skadestånd

[2006-06-26] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har den 26 juni 2006 beslutat att inte pröva ansökan om grupprättegång angående skadestånd som riktats mot ett antal kommuner i Stockholms län.

Peter Lindberg, projektledare för föreningen ”Stulen barndom”, yrkade i stämningsansökan enligt lagen om grupprättegång att Stockholms kommun och flera andra kommuner skall utge skadestånd med anledning av de tidigare barnavårdsnämndernas beslut om omhändertagande av de i grupptalan angivna personerna.

Tingsrätten har i beslutet kommit fram till att det finns hinder mot en grupprättegång eftersom kommunernas eventuella skadeståndsskyldighet måste prövas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och att de avgörande omständigheterna skiljer sig så mycket åt mellan medlemmarna i gruppen att syftet med en grupprättegång uppenbart motverkas. Tingsrättens mening är alltså att grupprättegång inte är en lämplig form för dessa anspråk.

För beställning av beslutet kontakta kansliet avd. 7, telefon 08-657 52 14 eller telefax 08-657 52 95

Senast ändrad: 2006-06-26

För mer information kontakta:

kansliet avd. 7
tfn 08-657 52 14