JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer plastikkirurg för grov våldtäkt till 4 års fängelse

[2007-12-11] Hovrätten över Skåne och Blekinge

Malmö tingsrätt dömde den 10 september 2007 plastikkirurgen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i 3 år och 6 månader. Tingsrätten tillerkände också den unga kvinna som utsatts för brottet skadestånd med sammanlagt 180 000 kr.

Såväl plastikkirurgen som åklagaren och kvinnan överklagade domen. Plastikkirurgen ville i första hand bli helt frikänd och i andra hand ha strafflindring. Åklagaren yrkade att brottet skulle bedömas som grov våldtäkt och att påföljden under alla förhållanden skulle skärpas. Kvinnan biträdde åklagarens yrkanden och ville dessutom ha ett högre skadestånd.

Nytt i hovrätten har varit att åklagaren, efter en fördjupad DNA-analys, kunnat visa att plastikkirurgens sperma funnits på prov tagna djupt inne i kvinnans vagina. Nytt har också varit plastikkirurgens påstående om ett frivilligt samlag med kvinnan dagen före den påstådda våldtäkten.

Liksom tingsrätten utesluter hovrätten att sperman kan ha hamnat i kvinnan på annat sätt än genom samlag. De alternativ som då står till buds är ett frivilligt samlag dagen före, som plastikkirurgen påstår, eller en våldtäkt i samband med laserbehandling enligt kvinnans berättelse.

Hovrätten anser att plastikkirurgens först i hovrätten gjorda påstående om ett frivil-ligt samlag inte är trovärdigt. Det framstår också som långsökt att kvinnan i sådant fall skulle ljuga om en våldtäkt dagen därpå. Detta och ett antal ytterligare omständigheter som redovisas i domen leder hovrätten till slutsatsen att sperman hamnat i kvinnan genom samlag i samband med laserbehandlingen och att det därigenom är styrkt att plastikkirurgen våldtagit kvinnan.

Det som enligt hovrätten gör våldtäkten grov är att plastikkirurgen missbrukat kvin-nans förtroende för honom som behandlande läkare och att han utan medicinska skäl använt narkosmedel på kvinnan för att kunna förgripa sig på henne när hon var försatt i ett hjälplöst tillstånd. Han har dessutom medvetet tagit en risk genom att använda medlet utan tillgång till föreskriven säkerhetsutrustning.

Hovrätten, som tar hänsyn till att plastikkirurgen sannolikt kommer att förlora sin läkarlegitimation, bestämmer påföljden till 4 års fängelse.

Plastikkirurgen ska också stanna kvar i häktet. När det gäller skadeståndet till kvinnan gör hovrätten ingen ändring i tingsrättens dom.

Senast ändrad: 2007-12-11

För mer information kontakta:

Bengt Sagnert
Hovrättslagman
040-35 58 46

Boel Havelius
Hovrättsråd
040-35 57 29