JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om mord på Ångpannegatan i Göteborg

[2007-12-13] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige frikänner idag en 23-årig man, som av tingsrätten dömts till fängelse 10 år för mord på en man i samband med en fest natten till den 27 januari 2007 i Brödraskapet Wolfpacks lokal på Ångpannegatan i Göteborg. Med hänsyn till den frikännande domen befriar hovrätten 23-åringen från skyldighet att betala skadestånd till sex närstående personer till den dödade mannen. Två andra män, en 32-åring och en 33-åring, frikänns av hovrätten från ansvar för skyddande av brottsling. En 26-årig man, som tingsrätten dömt för mord avseende trubbigt våld mot den dödade mannen och överlämnat till rättspsykiatrisk vård, överklagade inte tingsrättens dom. I den delen står således tingsrättens dom fast.

Den dödade mannen hade berövats livet genom både trubbigt våld, ett slag i pannan med en kofot, och stickande eller skärande våld, ett stick med kniv eller liknade föremål som genomborrat mannens lever. Den dödade mannens kropp hade därefter dumpats på en grusplan utanför brödraskapets lokal.

Hovrätten skriver i sin dom att 23-åringen och ett tiotal andra personer funnits i det rum där dödandet skedde, att det inte finns någon teknisk bevisning som binder 23-åringen till dödandet och att det inte lagts fram några uppgifter som uttryckligen pekar ut 23-åringen som den person som utövade det stickande eller skärande våld som målet i hovrätten avsåg. Hovrätten skriver vidare att det framstår som uppenbart att flera av de i målet hörda personerna inte har berättat allt som de vet och att den muntliga bevisningen därför har ett begränsat värde som kunskapskälla.

Den utredning som åklagaren åberopat till stöd för att 23-åringen dödat mannen genom det stickande eller skärande våldet avsåg ett erkännande som 23-åringen lämnat vid polisförhör men efter några månader återtagit samt att 23-åringen i flera avseende agerat på ett sätt som var anmärkningsvärt efter att mannen dödats.

Hovrätten skriver i domen att det återtagna erkännandet inte är så robust att det, som tingsrätten gjorde, kan läggas till grund för en fällande dom som innebär att 23-åringen dödat mannen. Hovrätten skriver vidare att inte heller något annat förhållande som åklagaren lagt fram mot 23-åringen har ett sådant bevisvärde att det är ställt utom rimligt tvivel att 23-åringen gjort sig skyldig till det stickande eller skärande våldet. Slutligen skriver hovrätten att det inte heller finns förutsättningar för att döma vare sig 32-åringen eller 33-åringen för skyddande av brottsling.

Mål nr. B 3962-07

Senast ändrad: 2007-12-13

För mer information kontakta:

Bengt Nilsson
Hovrättsråd
031-701 23 29