JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Livstids fängelse för dubbelmord i Hammarkullen

[2007-12-19] Hovrätten för Västra Sverige

Västra hovrätten meddelar idag dom i målet om det uppmärksammade dubbelmordet i Hammarkullen. Hovrätten har i flera avseenden en strängare syn på de inblandade än vad tingsrätten hade.

Det var natten mellan den 9 och 10 oktober förra året som två beväpnade män trängde in i en lägenhet på Bredfjällsgatan. Med ett automatvapen sköts två personer ihjäl. Ytterligare tre personer uppehöll sig i lägenheten.

En av de två männen undkom och har ännu inte påträffats. Den andre åtalades vid Göteborgs tingsrätt för dubbelmordet. Han åtalades också för försök till mord mot ytterligare två av personerna i lägenheten. Dessutom åtalade åklagaren åtta personer för att ha hjälpt gärningsmännen såväl före som efter dödsskjutningen.

Den man som hade hanterat automatvapnet dömdes av tingsrätten för morden men frikändes från åtalet för försök till mord. Straffet bestämdes till tolv års fängelse.

Ytterligare en man dömdes av tingsrätten. Han hade gjort sig skyldig till brottet skyddande av brottsling och dömdes till sex månaders fängelse, vilket är minimistraffet för den grova varianten av skyddande brottsling. Övriga åtalade frikändes av tingsrätten från inblandning i morden. Fler av dem ansågs ha handlat i nöd när de på olika sätt hjälpte gärningsmännen.

Hovrättens dom omfattar dels den man som sköt, dels ytterligare fyra personer som enligt åklagaren hjälpte till på olika sätt.

Hovrätten skriver i sin dom att man måste se allvarligt på alla som är inblandade i ett dubbelmord som har karaktären av avrättning i en kriminell miljö och som uppenbarli-gen varit lösningen på motsättningar mellan de inblandade.

Högsta domstolen har i en dom i mars i år uttalat att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste fallen av mord. Hovrätten menar att det dubbelmord som målet handlar om hör till de allvarligaste fallen. Hovrätten dömer därför den man som sköt med automatvapnet till livstids fängelse.

Hovrätten skriver vidare att två av dem som frikändes av tingsrätten inte befann sig i en nödsituation på det sätt som menas i brottsbalken. Enligt hovrättens mening krävs för att man skall tala om en nödsituation att den som begår en i och för sig brottslig handling är utsatt för ett direkt hot i situationen. Att begå ett brott för att man är rädd för att i framtiden drabbas av repressalier från andra i samma kriminella miljö kan inte leda till att man går fri från ansvar. Hovrätten menar i sin dom att detta gäller särskilt om man medverkar till ett brott som innebär att någon annan berövas livet. Den ene av de två döms för medhjälp till mord till tre års fängelse och utvisning. Den andra döms för grovt skyddande av brottsling till fängelse i ett år och sex månader. Den man som hade fått sex månaders fängelse av tingsrätten för grovt skyddande av brottsling döms också till fängelse i ett år och sex månader. För den fjärde mannen fastställer hovrätten tingsrättens frikännande dom.

Mål nr. B 3185-07
Senast ändrad: 2007-12-19

För mer information kontakta:

Christer Ranch
Hovrättsråd
031-701 23 35