JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett omfattande mål om koppleri m.m

[2007-12-21] Stockholms tingsrätt

Tingsrätten har funnit att en far och hans son har drivit koppleriverksamhet i Stockholm under hösten 2006. Åklagaren påstod i åtalet att den verksamheten drivits tillsammans med annan koppleriverksamhet, som drevs av en annan av faderns söner. Rätten har dock inte funnit bevisat att koppleriverksamheten drivits gemensamt.

En av sönerna dömdes för bl.a. koppleri till fängelse ett år och två månader. Fadern dömdes för koppleri till fängelse ett år och sex månader och den andre sonen, som även dömdes för våldtäkt, dömdes för koppleri till fängelse i två år och sex månader.

Övriga sju, som åtalats för koppleri, frikändes eller fick mildare påföljder.

En av de prostituerade kvinnorna hade kontakt med en tandläkare. Tandläkaren dömdes bl.a. för att ha misshandlat kvinnan till fängelse i fyra månader. Tandläkaren skall även utge skadestånd till kvinnan.

Av de, som åtalats för köp av sexuella tjänster, fälldes tre och friades tre.

Senast ändrad: 2007-12-21

För mer information kontakta:

Rådmannen Eva Persélius
Rättens ordförande
08-561 651 21

Linda Billung
Tingsfiskal
08-561 651 15