JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Bortförandet och misshandeln av "pantbanksdirektören"

[2008-01-04] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har den 4 januari 2008 meddelat dom i ett brottmål, som har avsett bortförandet och misshandeln av en man (i vissa tidningsartiklar m.m. kallad "pantbanksdirektören") i april 2007. Hovrätten dömer två av de tilltalade för inblandning i brotten, men ogillar åtalet mot en av de personer som dömdes av tingsrätten. I likhet med tingsrätten ogillar hovrätten åtalet mot två andra tilltalade.

Fem personer åtalades vid Göteborgs tingsrätt för försök till mord och för människorov. Offret för den åtalade brottsligheten var en person som var verksam i pantbanksbranschen och som en aprildag 2007 hittades allvarligt skadad i en personbils bagageutrymme. En stor del av åklagarens bevisning utgjordes av förteckningar över bl.a. de tilltalades telefontrafik de aktuella dagarna. Tingsrätten dömde en av de tilltalade för människorov och för grov misshandel samt två av de tilltalade för anstiftan av dessa brott. Påföljden för var och en av dessa tre tilltalade bestämdes till fängelse åtta år. Åtalet mot två andra tilltalade ogillades eftersom tingsrätten ansåg att bevisningen inte var tillräcklig.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att samtliga fem tilltalade skulle dömas helt i enlighet med åtalet, dvs. för försök till mord och för människorov. De tre tilltalade som hade dömts av tingsrätten överklagade också och yrkade att åtalet mot dem skulle ogillas helt.

Hovrätten har i stora delar gjort samma bedömningar som tingsrätten. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det står klart att en av de tilltalade gjort sig skyldig till människorov och till grov misshandel. Utredningen i målet har dock inte visat att det varit fråga om försök till mord. Hovrätten har också kommit till slutsatsen att en av de tilltalade har medverkat i brotten på ett sådant sätt att han skall dömas som anstiftare. Denna person döms för anstiftan av människorov och för anstiftan av misshandel (men inte, som vid tingsrätten, för anstiftan av grov misshandel). För båda dessa personer har hovrätten bestämt påföljden till fängelse sex år.

Hovrätten har, beträffande en av de två tilltalade som av tingsrätten dömdes som anstiftare av brotten, ansett att den bevisning åklagaren lagt fram inte är tillräcklig. Åtalet mot denna person har därför i denna del av målet ogillats av hovrätten. Detsamma gäller för de två tilltalade som inte dömdes som skyldiga av tingsrätten. 

Hovrätten har i samma dom även prövat överklaganden avseende en annan tingsrättsdom, som inte på något sätt berör den ovan nämnda brottsligheten.

Senast ändrad: 2008-01-04

För mer information kontakta:

Per Renell
hovrättsråd
031-701 22 76