JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Miljödomstolen har idag avslagit Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till kalkbrytning i Bunge på Gotland

[2008-12-19] Nacka tingsrätt

Miljödomstolen har idag meddelat dom i målet som gäller Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av kalksten på fastigheten Gotland Bunge Ducker 1:64. Ansökan omfattar brytning av 2,5 miljoner ton kalksten per år under 25 år, vattenverksamhet och anläggande av transportband mellan täkten och Storugns.

Miljödomstolen bedömer att lokaliseringen och risken för påverkan på omgivande bevarandeområden (Natura 2000) och vattentäkten Bästeträsk samt faran för hotade arter hindrar att tillstånd kan ges.

Rätten konstaterar att kalkbrytningen är mycket angelägen men eftersom alternativa möjligheter finns och stora naturvärden står på spel, som för alltid skulle förloras, är lokaliseringen olämplig. Markanvändning är inte heller förenlig med hushållnings-bestämmelserna. Domstolen anser vidare att risken är stor att ändrade yt- och grundvattenförhållanden skulle påverka skyddade områden, arter och Bästeträsk på ett sätt som hindrar tillstånd enligt miljöbalken. Rätten anser vidare att verksamheten berör riksintressen för såväl mineralutvinning som naturvården och vid en avvägning mellan dessa funnit att naturvårdsintresset väger tyngre.

Ansökan har mot den bakgrunden lämnats utan bifall.
Målnummer M 1826-07. Domen får överklagas senast den 9 januari 2009.

Senast ändrad: 2008-12-19

För mer information kontakta:

Mikael Hagelroth
rådman
08-561 657 07

Bengt Jonsson
miljöråd
08-561 657 12