JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stor reformering av svensk domstolsprocess - den 1 november träder "En modernare rättegång" i kraft

[2008-10-29] Domstolsverket

Den 1 november 2008 träder reformen "En modernare rättegång" i kraft i allmänna domstolar i hela landet. Med bland annat videodokumenterade förhör och prövningstillstånd till hovrätten för fler mål ska reformen underlätta för vittnen och andra förhörspersoner samt effektivisera rättsprocessen.

Efter en nära årslång testverksamhet är det den 1 november dags att rulla ut reformen "En modernare rättegång" i Sveriges 60 allmänna domstolar - tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Syftet med reformen är att skapa en modernare rättegång som uppfyller kraven på en rättssäker och effektiv handläggning av mål och ärenden.

En del av reformen innebär att alla förhör i tingsrätten ska dokumenteras med video. Vid ett överklagande utgör inspelningarna som huvudregel den muntliga bevisningen i hovrätten.
- På så sätt behöver vittnen, brottsoffer och andra förhörspersoner oftast bara komma till rätten en gång, även om målet överklagas. Det minskar påfrestningen, säger Barbro Thorblad, generaldirektör i Domstolsverket.
- Färre omförhör ger också en effektivare rättsprocess och man undviker den nackdel det är i bevishänseende att det kan gå lång tid mellan den aktuella händelsen och ett förhör i hovrätten, fortsätter hon.

En annan del av reformen är införandet av prövningstillstånd till hovrätten för alla tvistemål, som familjemål och mål om fordringar

Reformen innebär stora ändringar i rättegångsbalken, det regelverk som styr hur en domstolsprocess i allmän domstol går till. Till grund för lagändringarna ligger regeringens proposition 2004/05:131 "En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol". Med reformen vill lagstiftaren markera att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i tingsrätten. I hovrätten koncentreras arbetet till att granska tingsrättens avgöranden.

Domstolsverket har utvecklat teknik och IT-system för att reformen ska kunna genomföras. 450 förhandlingssalar har utrustats med videokameror, datorer, kontrollpaneler och storbildsskärmar. Verksamhetsstödet Vera har utvecklats och bandbredd samt lagringskapacitet i Sveriges domstolars nät har utökats. Dessutom har alla 3 200 anställda i de allmänna domstolarna utbildats.

För att säkra en god kvalité har den nya tekniken testats på åtta domstolar sedan den 1 december 2007. 
- Det har varit mycket värdefullt att genomföra en testperiod. Nu är vi väl förberedda inför reformens ikraftträdande, säger Barbro Thorblad.

Senast ändrad: 2008-10-29

För mer information kontakta:

Staffan Levén
hovrättslagman
Hovrätten för Västra Sverige

K-G Ekeberg
lagman
Norrtälje tingsrätt

Petra Thor Jonzon
informationschef
Domstolsverket