JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frikännande dom i målet rörande den militära skjutolyckan vid Utö maj 2008.

[2009-11-19] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag, den 19 november 2009, frikänt en 30 årig löjtnant från arbetsmiljöbrott i samband med en skjutolycka vid en militärövning utanför Utö i Stockholms skärgård i maj 2008.

Löjtnanten var åtalad för arbetsmiljöbrott(vållande till annans död) under påstående att han som övningsledare av oaktsamhet hade åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av olycksfall och därigenom vållat en värnpliktigs död. Den värnpliktige hade befunnit sig ombord på en stridsbåt 90 och av våda träffats av ett skott avlossat från en pluton som övade på en ö i närheten.

Tingsrätten har funnit att löjtnanten visserligen varit oaktsam i ett visst avseende men att denna oaktsamhet inte haft ett omedelbart samband med vådaskjutningen och inte varit så graverande att den skall läggas till grund för ett straffrättsligt ansvar.





Senast ändrad: 2009-11-19

För mer information kontakta:

Paul Arnell
rådman
08-561 662 47