JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Miljödomstolen avslår Stockholm Hamn AB:s ansökan

[2009-12-10] Nacka tingsrätt

Miljödomstolen har idag avslagit Stockholm Hamn AB:s ansökan om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norviksudden i Nynäshamns kommun.

Miljödomstolen har idag meddelat dom i målet som gäller Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av en roro- containerhamn på fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:25 vid Norviksudden. Ansökan omfattar i huvudsak utförande av muddringar, anläggande av kajer och andra anläggningar, bedrivande av hamnverksamhet samt tippning av muddermassor på allmänt vatten i Östersjön.

Miljödomstolen anser att den utredning som förelagts domstolen i målet talar med mer styrka för att det finns alternativa platser (någon eller några befintliga hamnar) som innebär mindre intrång för människors hälsa och miljön än en ny hamn vid Norviksudden. Det saknas dessutom en mera preciserad samhällsekonomisk analys. Ansökan har därför avslagits.

Mål nummer M 2190-07. Domen får överklagas senast den 4 januari 2010.

Senast ändrad: 2009-12-10

För mer information kontakta:

Bjarne Karlsson
rådmannen
08-561 657 06

Bengt Jonsson
miljörådet
08-561 657 12

Kansli enhet 4
08-561 656 40