JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mordet på Dimvädersgatan i Göteborg den 10 september 2008

[2009-10-07] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har den 7 oktober 2009 meddelat dom i ett brottmål som avsett dödskjutningen av en ung man på Dimvädersgatan i Göteborg. En av de personer som dömdes vid tingsrätten för bl.a. medhjälp till mord har av hovrätten i stället dömts för bl.a. grov misshandel. Fängelsestraffets längd har sänkts från elva till fyra år. Beträffande den andra person som dömdes vid tingsrätten har hovrätten ogillat åtalet helt.

På natten den 10 september 2008 sköts en ung man till döds vid den gamla panncentralen på Dimvädersgatan i Göteborg. Drygt ett halvår senare åtalades tre personer för mord, samt för bl.a. försök till mord av andra personer som hade befunnit sig på platsen. Tingsrätten dömde en av de tilltalade för medhjälp till mord, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott till fängelse elva år. En annan av de tilltalade dömdes för medhjälp till mord till fängelse tio år. Åtalet mot den tredje tilltalade ogillades helt i de delar som rörde händelserna på Dimvädersgatan.

Åklagaren överklagade domen beträffande de två personer som hade dömts vid tingsrätten och yrkade bl.a. att de båda skulle dömas för mord. De två dömda personerna överklagade också och yrkade att åtalet avseende dödsskjutningen skulle ogillas helt.

Hovrätten har, i likhet med tingsrätten, kunnat konstatera att omständigheter som kan antas vara väsentliga för bedömningen i skuldfrågorna fortfarande är okända. Även om det står klart att en av de tilltalade sköt med hagelgevär mot den unge mannen, har det inte kommit fram någon uppgift om vem som sedan sköt de dödande skotten med ett kulvapen. Enligt hovrättens bedömning räcker inte den utredning som lagts fram för att döma de två personerna som ansvariga för dödsskjutningen. En av dem döms dock för grov misshandel och för försök till grov misshandel, eftersom han skjutit med hagelvapnet och skadat den unge mannen samt försökt skada en annan person. För den brottsligheten och för grovt vapenbrott, har hovrätten bestämt påföljden till fängelse fyra år.

Senast ändrad: 2009-10-07

För mer information kontakta:

Per Renell
hovrättsråd
031-701 23 30

Målnummer B 3377-09