JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i "OG-målet"

[2009-12-23] Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har idag den 23 december 2009 dömt flera män med koppling till gruppen Original Gangsters "OG" för grovt narkotikabrott, försök till grov utpressning, vapenbrott mm till långa fängelsestraff. Däremot har tingsrätten i huvudsak frikänt dem som åtalats för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse (sprängningen av en bomb utanför en journalists bostad på Södermalm) En person har dock dömts för att ha lämnat uppdrag att utföra brottet.

Enligt tingsrätten är det klarlagt att de två huvudmisstänkta i målet har gjort sig skyldiga till försök till grov utpressning och rån mot en man och hans familj i Strömstad. Vidare är det bevisat att de två männen har hanterat stora mängder amfetamin, att de även förmått andra att hantera stora mängder narkotika samt att de gett en ung man i uppdrag att hämta vapen i Falun.

Den mest uppmärksammade delen i målet har varit sprängningen av en bomb i ett bostadshus på Fatburs Kvarngata på Södermalm i Stockholm. En man med koppling till adressen har påståtts vara skyldig en annan person 700 000 kr. Tingsrätten har kommit fram till att någon har gett uppdrag åt ”företaget” Original Inkasso att driva in pengarna. För att skrämma mannen att betala har någon i OG beslutat att spränga en bomb i huset. Bomben kom dock att placeras utanför fel dörr. En kvinnlig journalist, utan någon som helst koppling till uppdragsgivaren eller den skuldsatte, kom därmed att få sin dörr söndersprängd och sin lägenhet förstörd. Utredningen har klart visat att bombsprängningen utförts av någon med anknytning till OG. Tingsrätten anser dock inte att utredningen visar vem som har beordrat sprängningen eller närmare vem som utfört den. Förekomsten av DNA på en poltråd som varit kopplad till bomben har bedömts utgöra en mycket besvärande omständighet för en ung man. Men det har inte gått att klarlägga vad han egentligen har gjort och om det som han gjort omfattas av åtalet. Tingsrätten har därför frikänt alla inblandade utom ”uppdragsgivaren” som dömts för anstiftan till försök till grovt olaga tvång.

Sammantaget har tingsrätten dömt ut mycket långvariga fängelsestraff mot tre personer, nämligen 9 år, 7 år samt 5 år och 6 månader. Dessutom har tingsrätten förverkat tidigare medgiven villkorlig frihet. Tre män har dömts till kortare fängelsestraff. En av de åtalade, en ung man som har suttit häktad en längre tid, har av tingsrätten bedömts till fullo ha avtjänat sitt straff, två månaders sluten ungdomsvård. Två personer har frikänts helt från misstanke om brott.

Senast ändrad: 2010-01-15

För mer information kontakta:

Martin Weyler
rådman
08-561 65 822