JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Attunda tingsrätt dömer till livstids fängelse för två mord och ett mordförsök

[2010-12-28] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag dömt en 36-årig man för två mord, ett mordförsök, grov misshandel, anstiftan av grov misshandel, grovt olaga hot och vapenbrott.

Attunda tingsrätt har idag dömt en 36-årig man för två mord, ett mordförsök, grov misshandel, anstiftan av grov misshandel, grovt olaga hot och vapenbrott. 

Morden och mordförsöket har förövats med skjutvapen. Det ena mordet har skett i Skärholmen i mars 2008, det andra har skett i Rotebro i februari 2010. Mordförsöket har ägt rum i Zinkgruvan i december 2008. Samtliga våldsgärningar har föregåtts av noggrann planering och präglas av förslagenhet. Motiven till gärningarna har i inledningen av utredningarna genomgående varit svårt att finna. Det har dock kunnat klarläggas att drivkraften varit upplevda kränkningar som ligger långt tillbaka i tiden som 36-årige mannen velat hämnas. Offren eller deras anhöriga haft svårt att koppla gärningarna till något motiv. Fråga är om upprepade brott av seriekaraktär. Brottsligheten är således av synnerligen farlig art och omständigheterna kring gärningarna är sådana som i förarbetena pekats ut som försvårande. Förmildrande omständigheter finns inte. Mordet i Skärholmen och mordet i Rotebro har karaktär av rena avrättningar. Straffvärdet av dessa gärningar är sådant att påföljden för var och en av dem hade bestämts till livstids fängelse. Tingsrätten har därför bestämt påföljden till fängelse på livstid.

36-åringen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och inte bedömts vara allvarligt psykiskt störd.

36-åringen ska betala skadestånd till offren och till de avlidnas anhöriga.

Senast ändrad: 2010-12-28

För mer information kontakta:

Klas Reinholdsson
Rådman
08-561 695 29