JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En livstidsdömd får inte sitt straff omvandlat

[2010-12-21] Örebro tingsrätt

Den 19 maj 1995 dömdes i ett uppmärksammat mål en man för bland annat ett mord och tio mordförsök till fängelse på livstid. Brotten var riktade mot personer med invandrarbakgrund.

Örebro tingsrätt har idag avslagit mannens begäran om att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Mannen har avtjänat cirka 18 år och 6 månader av livstidsstraffet. Vid prövningen av hans ansökan om omvandling av det straffet har tingsrätten haft att särskilt beakta fem angivna kriterier. Dessa är den tid som mannen har avtjänat, vad som av livstidsdomen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen, om det finns risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag, om han har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om han har medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Vid sin prövning har tingsrätten funnit att det för närvarande finns en konkret och beaktansvärd risk för att mannen återfaller i brottslighet av allvarligt slag och att redan detta förhållande gör att hans ansökan ska avslås. Med hänsyn till detta ställningstagande har det inte funnits anledning för tingsrätten att göra en bedömning av brottslighetens straffvärde i ärendet.

Mannen kan överklaga tingsrättens beslut till Göta hovrätt.

Senast ändrad: 2010-12-21

För mer information kontakta:

Per Grevesmühl
019/16 63 01