JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i Nancymålet (B 3623-10).

[2010-12-22] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har i dag meddelat dom mot den man som åtalats för bl.a. försök till grov våldtäkt vid Molinsgatan den 20 december 2009 och mord på Nancy Tavsan den 30 december 2009.

Domen innebär att hovrätten, liksom tingsrätten, funnit åtalade gärningar bevisade. Den åtalade mannen döms för försök till grov våldtäkt och stöld vid Molinsgatan den 20 december 2009 samt för mord i Bergsgårdsgärdet den 30 december 2009. För den samlade brottsligheten har hovrätten, också det i likhet med tingsrätten, bestämt straffet till fängelse 16 år.

När det gäller skadestånd ändrar hovrätten tingsrättens dom bl.a. på så sätt att hovrätten tillerkänner var och en av Nancy Tavsans föräldrar och syskon ersättning med 75 000 kr i stället för av tingsrätten utdömda 50 000 kr. Ändringen motiveras av att det visats att deras psykiska besvär varit ovanligt omfattande.

Senast ändrad: 2010-12-22

För mer information kontakta:

Anna-Karina Karlbom
Hovrättsråd
031-7012299

Kerstin Gyllensten
Domstolssekreterare
031-701 22 97

Målnummer
B 3623-10