JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har idag dömt en chef inom socialtjänsten för tjänstefel vid handläggningen av ett ärende inom missbruksvården

[2010-12-20] Hovrätten för Västra Sverige

En man med tungt narkotikamissbruk som sökte hjälp hos vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning kom senare att avlida till följd av sitt missbruk. Hovrätten för Västra Sverige har idag dömt en f.d. enhetschef vid vuxenheten för två fall av tjänstefel under handläggningen av mannens ärende.

Hovrätten har idag meddelat dom i mål från Göteborgs tingsrätt rörande tjänstefel. Hovrätten anser att en enhetschef vid vuxenenheten vid Örgryte stadsdelsförvaltning agerade oaktsamt under handläggningen av ett missbruksärende. Oaktsamheten bestod i att enhetschefen inte inledde utredning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och i att han inte tidigare vidtog åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av missbrukaren. Liksom tingsrätten har hovrätten därför gjort bedömningen att enhetschefen ska dömas för två fall av tjänstefel.

Tingsrätten dömde enhetschefen till 80 dagsböter. Hovrätten sänker straffet bl.a. därför att det tog drygt tre och ett halvt år innan enhetschefen fick del av åtalet och att det nu har gått cirka sex år sedan han begick tjänstefelsbrotten. Hovrätten dömer enhetschefen till 50 dagsböter.

Senast ändrad: 2010-12-20

För mer information kontakta:

Katarina Påhlsson
hovrättslagman
031 - 701 22 71

Christina Fleur
hovrättsråd
031 - 701 22 75

Målnummer
B 4761-09