JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Långa fängelsestraff för nya droger

[2010-12-22] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt dömer i dag sex personer till sammanlagt 55 års fängelse för grovt narkotikabrott.

Efter en omfattande utredning åtalades sju personer i åldrarna 22-29 år för grovt narkotikabrott. Åklagaren påstod att samtliga i varierande utsträckning hade hanterat de nyligen narkotikaklassade preparaten mefedron och MDPV. Alla utom en nekade till brott, men tingsrätten går i huvudsak på åklagarens linje och dömer sex av dem till fängelsestraff på mellan fem och 14 år.

 

Det har varit fråga om droger som har saluförts på Internet, och som av åklagaren har jämställts med ecstacy i farlighetshänseende. Jämförelsen ifrågasattes av flera av försvararna, som menade att drogerna bör jämställas med amfetamin och därför också ge lägre straff. Tingsrätten instämde dock, med hänvisning till andra avgöranden, i åklagarens resonemang och kom därför fram till att de mängder som åtalet rör, i något fall uppemot ett kilo, bör leda till kännbara fängelsestraff.

 

De dömda är tidigare i huvudsak ostraffade och har levt under ordnade förhållanden. Motivet tycks ha varit att tjäna pengar.

En av de åtalade friades helt. I målet dömdes också fyra personer för penninghäleri-brott. För deras del blev påföljden villkorlig dom.

 

Senast ändrad: 2010-12-22

För mer information kontakta:

Björn Skånsberg
rådman
08-561 662 68