JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms Hamn AB får bedriva hamnverksamhet vid Norvikudden i Nynäshamn (M 10319-09)

[2010-12-22] Svea hovrätt

Miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet som gäller Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet vid Norvikudden i Nynäshamn.

Miljööverdomstolen har, till skillnad mot miljödomstolen, kommit fram till att den ansökta hamnverksamheten kan tillåtas och skickar nu tillbaka målet till miljödomstolen för prövning av villkor och andra bestämmelser.

Målet har till stor del handlat om behovet av en ny hamn och lämpligheten av den valda platsen. Miljööverdomstolen anmärker att prövningen enligt miljöbalken ska vara konkurrensneutral och att någon behovsprövning av hamnverksamheten på den valda platsen inte ska göras i detta sammanhang. Prövningen ska ske med tillämpning av reglerna i miljöbalken.

Stockholms Hamn AB har i Miljööverdomstolen begränsat sin ansökan så att två av nio kajlägen, de två kajlägena som mest har varit ifrågasatta, har tagits bort. Bolagets krav för verksamheten har varit att hamnen ska ha förutsättningar att ta emot djupgående fartyg och vara belägen inom Stockholms närområde. Miljööverdomstolen anser att det inte har kommit fram att det finns någon mer ändamålsenlig plats för verksamheten än Norvikudden.

Hamnverksamheten medför att delar av nuvarande fartygstrafik till Värtahamnen kan omdirigeras till Nynäshamn, vilket kan minska onödig lastbilstrafik genom Stockholm. Vidare kan den nya hamnen genom ökade sjötransporter möjliggöra att varutransporter till Mälarregionen kan tillgodoses på ett mer miljövänligt sätt än i dag. Miljööverdomstolen bedömer att hamnverksamheten visserligen kommer att innebära störningar för omgivningen, men att dessa störningar med olika försiktighetsmått kan hållas på en acceptabel nivå. Verksamheten kan därför tillåtas.

Senast ändrad: 2010-12-21

För mer information kontakta:

Lars Dirke
Rättens ordförande, hovrättsråd
08-561 675 64

Henrik Runeson
hovrättsråd
08-561 675 64

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30