JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kammarrätten prövar inte landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer

[2011-12-21] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm meddelar inte prövningstillstånd i landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer, HPV-vaccin.

Sveriges landsting har gemensamt genomfört en upphandling av HPV-vaccin. Det förlorande bolaget begärde överprövning av upphandlingen. Förvaltningsrätten fann att upphandlingen hade genomförts på ett korrekt sätt. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten.

Mål som rör lagen om offentlig upphandling kräver prövningstillstånd i kammarrätten. Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, det finns anledning att ändra förvaltningsrättens avgörande eller om det annars finns synnerliga skäl.

Kammarrätten, som tidigare beslutat att landstingens upphandling av HPV-vaccin tills vidare inte får avslutas, anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målen. Det innebär att förvaltningsrättens avgörande står fast. Kammarrättens beslut att upphandlingen tills vidare inte får avslutas upphör också att gälla.





Senast ändrad: 2011-12-21

För mer information kontakta:

Inga-Lill Askersjö
kammarrättslagman
08-561 693 91

Catharina Lindqvist
kammarrättsråd
08-561 694 78

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer:

6929-11– 6949-11