JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. Helikoptermålet (B 8147-10)

[2011-02-16] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot sex av de personer som åtalats för delaktighet i rånet mot G4S:s värdedepå i Västberga i september 2009. Även hovrätten dömer två av dessa för grovt rån, två för medhjälp till grovt rån och en för skyddande av brottsling. Fängelsestraffet skärps för tre av de dömda. Tingsrättens friande dom mot en av de åtalade fastställs.

Hovrätten har prövat domarna mot sex av de totalt tio personer som åtalats för delaktighet i rånet mot G4S:s värdedepå i Västberga i september 2009. Hovrätten har, liksom tingsrätten, dömt två personer för grovt rån och funnit det bevisat att en av dessa flög helikoptern under rånet samt att den andre var inne i värdedepån. För dessa två har fängelsestraffet skärpts från sju till åtta år.

 

Hovrätten har även prövat domarna mot två av de personer som dömts för medhjälp till grovt rån. För en av dem skärps straffet från tre till fyra års fängelse. Beträffande den andre bedömer hovrätten, liksom tingsrätten, att han har medverkat i mindre mån. Hans straff på två års fängelse fastställs. 

 

För den person som av tingsrätten har dömts till ett års fängelse för skyddande av brottsling, grovt brott, fastställs tingsrättens dom på ett års fängelse.

 

Hovrätten fastställer tingsrättens friande dom mot den person som åtalats för att medverkat till rånet genom att ha utfört sabotage mot polisens helikopterbas.

 

Tingsrättens dom har fastställts när det gäller skadestånden.

Senast ändrad: 2011-10-05

För mer information kontakta:

Maria Wetterstrand Hagström
Hovrättsråd
08-561 670 34

Staffan Lind
Hovrättslagman
08-561 670 21

För beställning av domen
Svea hovrätts arkiv (arkivet.svea@dom.se)
08-561 673 30