JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Djurskyddskrav tillåts vid upphandling av livsmedel

[2012-02-23] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En kommun kan ställa krav om antibiotikaanvändning, transporttider och slaktmetod vid upphandling av livsmedel. Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att kraven är tillåtna enligt lagen om offentlig upphandling.

Målet handlar om Sigtuna kommuns upphandling av livsmedel. Kommunen ställde upp djurskyddskrav om hur antibiotika får användas, hur lång tid transporter till slakteri maximalt får ta samt om bedövning av djur i samband med slakt. Förvaltningsrätten kom fram till att kraven om antibiotika och transporttider var otillåtna enligt EU-rätten och att det inte var möjligt för kommunen att kontrollera om kravet om slaktmetod var uppfyllt. Förvaltningsrätten bestämde därför att upphandlingen skulle göras om.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten. Kammarrätten konstaterar att det är tillåtet för myndigheter att ställa djurskyddskrav som går längre än vad EU-rätten kräver, så länge kraven uppfyller vissa grundläggande principer bland annat att kraven inte får vara diskriminerande mot leverantörer i andra EU-länder och måste vara proportionerliga. Kammarrätten kommer fram till att de aktuella kraven inte är diskriminerande eller oproportionerliga. Det är också möjligt för kommunen att kontrollera att de är uppfyllda. Kraven är därför tillåtna enligt lagen om offentlig upphandling.

En av de tre domarna i kammarrätten anser att kraven om antibiotika och transporttider är otillåtna enligt EU-rätten och att upphandlingen därför måste göras om.

Senast ändrad: 2012-02-23

För mer information kontakta:

Louise Alfredsson
t.f. kammarrättsassessor
08-561 694 13

Inga-Lill Askersjö
kammarrättslagman
08-561 693 91

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer:

2841-11