JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga krav och villkor

De krav Sveriges Domstolar ställer anpassas till respektive upphandling och framgår av förfrågningsunderlaget. Nedan följer information kring några av de krav som vanligtvis ställs på leverantörer till Sveriges Domstolar.

Krav enligt kap LOU

Domstolsverket ställer krav i enlighet med lagen om offentlig upphandling i syfte att undvika oseriösa leverantörer. Domstolsverket vill att anbudsgivare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister samt inneha F- eller FA-skattsedel.

Sveriges Domstolar samarbetar med Skatteverket

Sveriges Domstolar vill att dess leverantörer ska uppfylla lagens krav avseende skatte- och avgiftsskyldigheter. För att kontrollera detta finns ett samarbete med Skatteverket. Uppgifter som kan komma att kontrolleras avser registrering och betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, godkänd för F-skatt samt information om eventuella skatteskulder. Kontroller genomförs både i samband med upphandlingen och under avtalstiden.

Stabil ekonomisk ställning

För att kunna upprätthålla en stabil avtalsrelation ställer Domstolsverket krav på sina leverantörers kreditvärdighet. Domstolsverket inhämtar uppgifter ifrån kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Leverantörer till Sveriges Domstolar ska inneha en rating om lägst 40 enligt Creditsafe eller motsvarande från annat kreditupplysningsinstitut.

Miljökrav och social hänsyn

Domstolsverket strävar efter att hålla en hög nivå vad det gäller krav kring miljö och social hänsyn. Vi utgår så långt det är möjligt ifrån Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för miljö och sociala krav i våra upphandlingar. Strävan är också att våra upphandlingar ska spegla ett etiskt och socialt ansvarstagande.

Läs mer om miljökrav och social hänsyn i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek för miljö- och hållbarhetskrav kriteriebibliotek för miljö- och hållbarhetskrav (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Betalnings- och faktureringsvillkor

I syfte att effektivisera hanteringen av betalningar strävar Sveriges Domstolar efter att i möjligaste mån hantera fakturering på elektronisk väg. Vid upphandling av ramavtal kräver Domstolsverket därför att fakturering ska kunna ske med elektronisk faktura i Svefaktura-och PEPPOL-format  via Domstolsverkets fakturaväxel. Domstolsverket samarbetar idag med OpusCapita AB. Läs mer om Svefaktura och PEPPOL (externa länkar, öppnas i nya fönster).  Domstolsverket tillhandahåller även en webbportal där ni kan registrera (skriva in) fakturor och skicka iväg dem i Svefaktura-format. Läs mer om fakturaportalen (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Sveriges Domstolar tillämpar betalningsvillkor 30 dagar. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag sker betalning på närmast följande bankdag. Fakturerings- eller andra administrativa avgifter accepteras inte. Övriga betalnings- och faktureringsvillkor anpassas till respektive upphandling och framgår av förfrågningsunderlaget.

E-handel

Sveriges Domstolar strävar efter att beställningar i så stor utsträckning som möjligt ska ske via vår beställningsportal. Detta innebär att du som leverantör behöver kunna ta emot e-beställningar. Beställningar kan skickas via e-post eller Sveorder (extern länk, öppnas i nytt fönster). Du som leverantör behöver också tillhandahålla en särskilt anpassad prislista.  

Att öka antalet elektroniska beställningar innebär enklare och effektivare administration för Sveriges Domstolar, men även för dig som leverantör.

Frågor om fakturor och beställningar
Om du har frågor kring fakturering eller vårt elektroniska beställningsstöd kontakta vår ekonomisupport på e-post DV.EA-support@dom.se
Senast ändrad: 2017-10-11