JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga krav och villkor

De krav Sveriges Domstolar ställer anpassas till respektive upphandling och framgår av förfrågningsunderlaget. Nedan följer information kring några av de krav som vanligtvis ställs på leverantörer till Sveriges Domstolar.

Krav enligt kap LOU

Domstolsverket ställer krav i enlighet med lagen om offentlig upphandling i syfte att undvika oseriösa leverantörer. Domstolsverket vill att anbudsgivare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister samt inneha F- eller FA-skattsedel.

Sveriges Domstolar samarbetar med Skatteverket

Sveriges Domstolar vill att dess leverantörer ska uppfylla lagens krav avseende skatte- och avgiftsskyldigheter. För att kontrollera detta finns ett samarbete med Skatteverket. Uppgifter som kan komma att kontrolleras avser registrering och betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, godkänd för F-skatt samt information om eventuella skatteskulder. Kontroller genomförs både i samband med upphandlingen och under avtalstiden.

Stabil ekonomisk ställning

För att kunna upprätthålla en stabil avtalsrelation ställer Domstolsverket krav på sina leverantörers kreditvärdighet. Domstolsverket inhämtar uppgifter ifrån kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Leverantörer till Sveriges Domstolar ska inneha en rating om lägst 40 enligt Creditsafe eller motsvarande från annat kreditupplysningsinstitut.

Miljökrav och social hänsyn

Domstolsverket strävar efter att hålla en hög nivå vad det gäller krav kring miljö och social hänsyn. Vi utgår så långt det är möjligt ifrån Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för miljö och sociala krav i våra upphandlingar. Strävan är också att våra upphandlingar ska spegla ett etiskt och socialt ansvarstagande.

Läs mer om miljökrav och social hänsyn i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek för miljö- och hållbarhetskrav kriteriebibliotek för miljö- och hållbarhetskrav (extern länk, öppnas i nytt fönster).
Senast ändrad: 2019-02-27