JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. 

Webbplatsen domstol.se innehåller information som är generell för alla domstolar. Många domstolar har även egna webbplatser. Du hittar dem enklast genom Sök domstol.

Rättshjälp och taxor

Rättshjälp och taxor

Nu kan du ladda ner eller beställa årets upplaga av Rättshjälp och taxor.

Ansöka om skilsmässa?

Ansöka om skilsmässa?

En ansökan om skilsmässa lämnar du in till tingsrätten.