JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nationell adoption

Det kallas nationell adoption då man adopterar ett barn som redan finns Sverige. Då krävs alltid tillstånd av en svensk domstol och man måste ansöka hos tingsrätt om detta.

De flesta nationella adoptioner som sker inom Sverige är så kallade närståendeadoptioner. Det betyder att man adopterar ett barn som man har en nära relation till. Oftast är det en makes eller makas barn, men det kan också vara ett barn som man är släkt med eller ett barn som man tar hand om som familjehemsförälder. Sådan adoption kan gälla barn under 18 år eller person över 18 (vuxenadoption). Första steget för att få beslut om nationell adoption är att ansöka hos en tingsrätt.

Hur gör jag för att ansöka om nationell adoption?

  1. Skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten.
    Läs nedan vad som ska framgå av ansökan, under rubriken Mer om nationell adoption.
  2. Ni måste bifoga personbevis som beställs från Skatteverket. Det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader.

Till vilken domstol ska jag skicka ansökan?

Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där den som sökanden vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år. Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt domstol.

Vad kostar det att ansöka och hur betalar jag?

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst betaltjänst.

Mer om nationell adoption:


Av ansökan om nationell adoption ska framgå:

  • Sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress. Vill du/ni få brev från tingsätten via e-post så ange gärna det och vilken e-postadress du har.
  • Anledning till adoptionen, d.v.s. uppgift om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnet.
  • Uppgift angående vederlag, dvs. det ska finnas uppgift om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.
  • Uppgift om det efternamn som adoptivbarnet ska få bör anges, t.ex. om barnet ska behålla sitt tidigare efternamn även efter adoptionen eller vilket av efternamnen som önskas om adoptanterna (de som vill adopterar någon) har olika efternamn.
  • Ansökan ska vara undertecknad av den/de som vill adoptera. Om makar/sambor adopterar gemensamt ska båda makarna/samborna underteckna ansökan.

 

Med ansökan ska också personbevis skickas. Personbevis beställs från Skatteverket. Det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader.

När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av ansökan hos tingsrätten. Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten komma att skriva till dig och be dig komplettera. Tingsrätten kan även behöva ta in yttranden från t.ex. kommunens socialnämnd och Migrationsverket. Vanligtvis hålls inget sammanträde i ärendet hos tingsrätten innan tingsrätten fattar beslut. När tingsrätten fattat beslut skickas det till dig/er per post eller e-post.

Om du skickar in ansökan, men inte betalar avgiften, kommer domstolen inte att pröva ansökan. Du kommer då att få ett beslut skickat till dig där det står att tingsrätten avvisat din ansökan.

Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig.Senast ändrad: 2018-11-26