JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Lycksele tingsrätt


Tel: 0950-237 00
Fax: 0950-237 35
Myndighetschef: Erik Sundström
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Delar av Västerbottens län: Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Använd vår betaltjänst betala.domstol.se


Postadress:
Box 53, 921 22 Lycksele

Besöksadress:
Bångvägen 14, 921 32 Lycksele

Sociala medier:
Facebook
Twitter


Senast ändrad: 2017-05-16

Expeditionstid

Måndag - fredag
08.00 - 16.00

Observera att expeditionstid kan vara förkortad dag före helgdag.


Är du kallad till domstol?

Här hittar du viktig information som riktar sig till dig som är...

 Åtalad
 Vittne
 Brottsoffer
 Tilltalad
 Journalist


Ansökningsavgifter

 Aktuella ansökningsavgifter 


Beställa allmän handling

Vill du ta del av en allmän handling, som exempelvis en dom eller ett beslut?

Här hittar du information om hur du går till väga, beställningsformulär, samt eventuella prisuppgifter.

 Beställning av allmän handling 

 


Skicka handlingar i
PDF-format

Lycksele tingsrätt tar gärna emot handlingar via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post, behöver den inte samtidigt skickas med vanlig post. Glöm inte att uppge målnummer!

Observera att vissa handlingar måste lämnas in i original, t. ex. stämningsansökningar, konkursansökningar samt fullmakter.