JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

34 av 35 åtalade fälls i det s.k. assistansmålet

[2014-06-17] Södertälje tingsrätt

I det s.k. assistansmålet som pågått cirka 7 månader vid Södertälje tingsrätt har 35 personer stått åtalade för bl.a. grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan på cirka 29 miljoner kronor. I målet döms 34 av de 35 åtalade. 1 frias. 20 av de åtalade får fängelse på mellan 1 år och 6 år. 13 får villkorlig dom med samhällstjänst och en får villkorlig dom och böter. Försäkringskassan får skadestånd med drygt 26 miljoner kronor. Försvararkostnaderna i målet uppgår till cirka 96 miljoner.

I dag meddelar Södertälje tingsrätt en dom på nära 900 sidor i det s.k. assistansmålet där 35 personer stått åtalade för bl.a. grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan gällande assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar och fusk med sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner. Sedan år 2006 har ett assistansbolag i Södertälje anordnat assistans åt ett 20-tal brukare som lidit av svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar. De flesta tilltalade i målet har varit anställda som assistenter i bolaget med uppgifter att bistå brukarna med assistans i den omfattning som Försäkringskassan beviljat assistans till brukarna. Flertalet av de tilltalade i målet har inte utfört något assistansarbete alls eller arbetat mindre antal timmar än vad som redovisats eller arbetat på andra tider än vad som redovisats till Försäkringskassan, men har i olika omfattning fått lön från bolaget som om de utfört den rapporterade assistansen. I viss omfattning har personer som erhållit svarta löner arbetat istället för dem som rapporterats ha arbetat. Ett antal av de åtalade som inte alls arbetat som assistenter har, som de själva uttryckt saken, köpte en vit inkomst för att kunna visa upp lön och anställning för att på så sätt få sjukpenning, föräldrapenning, graviditetspenning eller tillfällig föräldrapenning eller för att kunna visa upp anställning och inkomster för att kunna få banklån till köp av lägenhet e dyl.

Tingsrätten konstaterar i domen att det funnits ett upplägg mellan bolaget och flertalet åtalade som inneburit att bolaget betalat ut löner, redovisat skatter och sociala avgifter för ett antal av dessa personer trots att de inte utfört något arbete. Hela eller delar av den erhållna lönen har sedan återbetalats till företrädare för bolaget som på så sätt fått stora kontanta belopp att betala bl.a. ersättningar till personer som erhållit svarta löner. I vissa fall har också konstaterats att brukarna inte fått den assistans de varit berättigade till.

De tilltalade, som förnekat brott, har invänt bl.a. att all assistans blivit utförd och att inga bedrägerier eller bidragsbrott därför begåtts.

Tingsrätten har funnit att de förfaringsätt som använts strider mot gällande regelverk och att de tilltalade därför gjort sig skyldiga till brott.    

 Långa fängelsestraff för huvudmännen

Ägarna till bolaget – de två huvudåtalade - har fällts till ansvar för ett stort antal grova bedrägerier, grova bidragsbrott och grova bokföringsbrott. En av dem har dessutom dömts för grov urkundsförfalskning. De har båda dömts till långa fängelsestraff, den ene till fängelse 6 år och den andre till fängelse 4 år 9 månader. De har båda också förpliktats att solidariskt med varandra, bolaget (numera i konkurs) och i delar med övriga dömda i målet betala skadestånd till Försäkringskassan med drygt 26 miljoner kronor. De meddelas också näringsförbud under 7 år.

Av övriga åtalade i målet har 18 fällts till ansvar för grova bedrägerier och/eller grova bidragsbrott. För alla 18 åtalade har påföljderna bestämts till fängelse mellan 1 år och 3 år 4 månader.

Resterande 14 personer har fällts till ansvar för grova bedrägerier och/eller grova bidragsbrott, penninghäleri eller häleri. Med hänsyn väsentligen till storleken på de belopp som tingsrätten funnit styrkta har påföljderna i dessa fall genomgående kunnat bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst mellan 160 och 240 timmar. I ett fall har påföljden bestämts till villkorlig dom jämte dagsböter.

Samtliga tilltalade har i olika omfattning ålagts att solidariskt med varandra och med de huvudåtalade betala skadestånd till Försäkringskassan med sammalagt drygt 26 miljoner kronor.

Kvarstad (vilket i korthet innebär att tillgångar frysts) är beslutad för en del egendom som tillhör de tilltalade till säkerställande av betalning av de utdömda skadestånden.

De två huvudåtalade som varit frihetsberövade sedan den 6 november 2012 ska stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft i ansvarsdelen.

 Rättegångskostnader

Kostnaderna för de 37 advokaterna i målet uppgår till cirka 96 miljoner kronor. Av den summan har tingsrätten ålagt ett antal tilltalade att återbetala sammanlagt 1 225 000 kr till staten.

---------------------------

Domstolen är enig om domen.

---------------------------

Domen meddelas tisdagen den 17 juni 2014 kl. 14 i Södertälje tingsrätt.

Rättens ordförande och meddomare finns tillgängliga i tingsrätten för frågor i anslutning till att domen meddelas.

Domen kan erhållas genom beställning per mail till sodertalje.tingsratt@dom.se. Domen kan erhållas såväl i utskrivet skick (cirka 900 sidor) eller i form av en CD-skiva.

 

 


Bifogade filer:

Sammanfattning av dom B 2700-12


Senast ändrad: 2014-06-17

För mer information kontakta:

Kjell Persson
Hovrättslagman
kjell.persson@dom.se

Kristina Svedberg
Hovrättsassessor
kristina.svedberg@dom.se

Målnummer:

B 2700-12