JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i fråga om häktning i utevaro / Decision concering a detention order

[2014-07-16] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att den i Wikileaks engagerade JA fortfarande ska vara häktad i sin utevaro. Stockholm City District Court has today concluded that the detention order concerning the man invoved in Wikileaks, JA, should remain in force.

JA är sedan den 18 november 2010 häktad i sin utevaro. Häktningsbeslutet har inte kunnat verkställas. Tingsrätten har nu på hans begäran omprövat häktningsbeslutet.
Tingsrätten anser att  JA fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för de brott han sedan tidigare är häktad för i sin utevaro (olaga tvång, sexuellt ofredande och våldtäkt, mindre grovt brott) samt att det fortfarande finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. 
Tingsrätten har vägt betydelsen av häktningen mot det intrång eller men i övrigt som den leder till för JA och funnit att det fortfarande finns skäl att att han ska vara häktad i sin utevaro. Detta för att försöka säkerställa att utredningen kring misstankarna och en eventuell lagföring ska kunna genomföras. 
- Det men och den frihetsinskränkning som ägt rum i Storbritannien är inte så omfattande att det är oproportionerligt att han är fortsatt häktad i sin utevaro. Tingsrätten har inte heller några invändingar mot åklagarnas hantering av målet. Julian Assange har fått politisk asyl och befinner sig på en ambassad. Inte heller detta leder till att det finns skäl att häva beslutet om att han ska vara häktad i sin utevaro, säger domaren i tingsrätten. 

JA är sedan den 18 november 2010 häktad i sin utevaro. Häktningsbeslutet har inte kunnat verkställas. Tingsrätten har nu på hans begäran omprövat häktningsbeslutet.

Tingsrätten anser att JA fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för de brott han sedan tidigare är häktad för i sin utevaro (olaga tvång, sexuellt ofredande och våldtäkt, mindre grovt brott) samt att det fortfarande finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. 

Tingsrätten har vägt betydelsen av häktningen mot det intrång eller men i övrigt som den leder till för JA och funnit att det fortfarande finns skäl att att han ska vara häktad i sin utevaro. Detta för att försöka säkerställa att utredningen kring misstankarna och en eventuell lagföring ska kunna genomföras. 

- Det men och den frihetsinskränkning som ägt rum i Storbritannien är inte så omfattande att det är oproportionerligt att han är fortsatt häktad i sin utevaro. Tingsrätten har inte heller några invändingar mot åklagarnas hantering av målet. Julian Assange har fått politisk asyl och befinner sig på en ambassad. Inte heller detta leder till att det finns skäl att häva beslutet om att han ska vara häktad i sin utevaro, säger domaren i tingsrätten.


In November 2010 a detention order was issued for the arrest of JA in his absence.The order has not been executed. Stockholm City District Court has tried JAs request that the detention order should be revoked. 

The Court has decided that there is still probable cause concerning the suspicions directed towards JA (unlawful coercion, sexual molestation and rape, less serious incident) and that there is still a risk that he will fail to appear or in some other way avoid participation in the investigation and the following proceedings.

When the Court has weighed the imposement in JAs rights and the importance of the detention order the Court has decided that there are still reasons for the order to remain in force to attempt to ensure that the legal proceedings will be concluded.

- The imposement in JAs rights that was done in Great Britain is not of such kind that it is not proportional to keep the order in force. Neither does the prosecutors handling of the case nor the fact that Julian Assange has been granted a political asylum and is presently residing in an embassy lead to the conclusion that the order should be revoked, says the presiding judge.

Senast ändrad: 2014-07-16

För mer information kontakta:

Camilla Murray
Handläggarchef
073-271 34 61

Målnummer:

B 12885-10