JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Göta hovrätt avslår Tommy Zethraeus begäran om tidsbestämt straff.

[2014-09-01] Göta hovrätt

Efter ansökan av Tommy Zethraeus omvandlade Örebro tingsrätt den 11 februari 2014 hans livtidsstraff till fängelse i 33 år.

En enig hovrätt har idag upphävt tingsrättens beslut och avslagit Tommy Zethraeus ansökan. Skälen härtill är sammanfattningsvis följande. Den brottslighet han dömts för, fyra mord, fem försök till mord och ett fall av rån, har ett mycket högt straffvärde. Därtill kommer att han under sin tid i fängelset gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet. Hovrätten anser därför att ett tidsbestämt straff för Tommy Zethraeus ska sättas högre än vad tingsrätten bestämt. Det innebär enligt hovrättens mening att frågan om att tidsbestämma straffet är för tidigt väckt.

Senast ändrad: 2014-09-01

För mer information kontakta:

Jan Carrick
Hovrättslagman
036-15 69 85

Målnummer:

Ö 668-14