JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern

[2015-05-20] Gällivare tingsrätt

Gällivare tingsrätt håller huvudförhandling i mål T 323-09 Girjas sameby mot staten genom Justitiekanslern, med början den 26 maj 2015 klockan 9:00 i Gällivare. Huvudförhandlingen är planerad att pågå under 18 dagar till och med den 18 juni 2015. Målet gäller rätten att jaga småvilt och fiska inom Girjas samebys område.

Girjas sameby fick sitt nuvarande namn år 1993. Samebyn hette dessförinnan Norrkaitums lappby. Samebyns marker ligger i gränsområdet mellan Gällivare och Kiruna kommuner på fastigheten Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.

Förhandlingen kommer att äga rum i tingssal 1 i Gällivare. Rättens ledamöter är lagmannen Niklas Lind (ordförande), f.d. rådmannen Christer Tornefors (referent) och f.d. lagmannen Jan Erik Oja.

Eftersom intresset för förhandlingen kan komma att vara stort och antalet åhörarplatser är begränsat, uppmanas företrädare för media att i förväg anmäla önskan om att få en reserverad plats. Anmälan görs till Gällivare tingsrätt 0970-758 00, Gallivare.tingsratt@dom.se.

Tingsrätten påminner om att det är förbjudet att fotografera och filma i förhandlingssalarna.

En begäran om att ta del av förhandlingsplanen eller övriga handlingar i målet ställs till Gallivare.tingsratt@dom.se.

Senast ändrad: 2015-05-20

För mer information kontakta:

Niklas Lind
Lagman
0970-758 45, 072-212 23 52

Ellen Blind
Tingsnotarie
0970-758 04

Målnummer:

T 323-09