JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Minskade omloppstider och lägre balanser för Sveriges Domstolar

[2016-02-22] Domstolsverket

Under 2015 minskade förhållandet mellan inkomna och avgjorda mål - balanserade mål – för Sveriges Domstolar till de lägsta nivåerna under 2000-talet.

Även omloppstiderna, tiden från att ett mål inkommit till att det avgjorts i domstol, minskade under året. Som helhet klarade såväl tingsrätterna som förvaltningsrätterna de mål som regeringen har ställt upp.

År 2015 har även präglats av fortsatt fokus på frågor kring ökad samverkan och dialog, såväl mellan domstolarna och Domstolsverket, som domstolar emellan.

Läs mer i Årsredovisning 2015.

Senast ändrad: 2016-02-22