JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ny domarutnämning

[2019-06-13] Domstolsverket

Regeringen har den 13 juni

  • utnämnt rådmannen Dag Feurst att vara rådman i Nyköpings tingsrätt.
  • utnämnt extra åklagaren Karoline Magnusson att vara rådman i Ystads tingsrätt.
  • utnämnt tf. rådmannen Susanne Söderström Wallin att vara rådman i Ångermanlands tingsrätt.
  • anställt tf. hyresrådet Agneta Staff på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.
Senast ändrad: 2019-06-13

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar