JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2015-11-12] Domstolsverket

Regeringen har 2015-11-12

utnämnt kammarrättsrådet BODIL STELZER att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen OLA HOLMÉN att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen HANS-OLOF HALLBÄCK att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

Senast ändrad: 2015-11-12

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar