JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-04-14] Domstolsverket

Regeringen har 2016-04-14

utnämnt justitiesekreteraren PEDER BJURSTEN och tf. rådmannen MATS SANDMARK att vara rådmän i Uppsala tingsrätt

utnämnt kammarrättsrådet CECILIA LANDELIUS att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

utnämnt rådmannen SOFIA BLOMKVIST att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping

utnämnt lantmäterichefen ARNE NILSSON att vara tekniskt råd i tingsrätterna

Senast ändrad: 2016-04-14

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar