JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-04-21] Domstolsverket

Regeringen har 2016-04-21

utnämnt ordföranden PER CARLSON och patenträttsrådet tillika ordföranden PETER STRÖMBERG att vara hovrättslagmän i Svea hovrätt

utnämnt chefsrådmannen JOHAN KVART att vara lagman i Göteborgs tingsrätt

utnämnt chefsrådmannen NICLAS JOHANNISSON att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt

utnämnt rådmannen ÅSA BOKSTRÖM, justitiesekreteraren CHARLOTTE EDVARDSSON, föredraganden THOMAS HEDSTRAND och rådmannen LARS OLSSON att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt patenträttsråden ANDERS BRINKMAN och MARIANNE BRATSBERG att vara patentråd i Svea hovrätt

utnämnt patenträttsrådet JEANETTE BÄCKVALL att vara rådman i Stockholms tingsrätt

utnämnt patenträttsrådet tillika vice ordföranden STEFAN SVAHN och patenträttsråden YVONNE SIÖSTEEN, HELÉNE ELIASSON och PATRIK RYDMAN att vara patentråd i Stockholms tingsrätt

anställt chefsrådmannen JOHAN KVART på en tidsbegränsad anställning som hyresråd tillika chef för Hyres- och arrendenämnden i Göteborg

utnämnt rådmannen GÖRAN SÖDERSTRÖM, kammarrättsrådet EVA EDWARDSSON och ämnesrådet ADRIAN ENGMAN att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt ämnesrådet ALEXANDER RAMSAY, föredraganden DANIEL SEVERINSSON, justitiesekreteraren MARIA BRUDER, advokaten PETER ADAMSSON  och advokaten YLVA AVERSTEN att vara rådmän i Stockholms tingsrätt

Senast ändrad: 2016-04-21

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar