JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-12-14] Domstolsverket

Regeringen har 2016-12-14

utnämnt biträdande säkerhetspolischefen Johan Sjöö att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt lagmannen Gudrun Antemar att vara lagman i Stockholms tingsrätt

utnämnt planeringsdirektören Karin Nacke att vara lagman i Jönköpings tingsrätt

utnämnt chefsrådmännen Ragnar Palmkvist och Ulrika Carlehäll att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt

utnämnt hovrättsrådet Björn R. le Grand att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt rådmännen Lars Lindblad och Catharina Månsson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge

utnämnt expeditions- och rättschefen Rikard Jermsten och kammarrättsrådet tillika vice ordföranden Annica Lindblom att vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt kammarrättsrådet tillika vice ordföranden Peter Lif att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall

utnämnt kammarrättsråden Cecilia Silfverhjelm och Pär Hemmingsson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm

utnämnt rådmännen Silja Klint och Ann-Charlotte Borlid att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg

utnämnt kanslirådet Karl-Henrik Bucht, kanslichefen Annica Hellström, kanslirådet Petra Andersson, justitiesekreteraren Erik Mellstrand,

tf. rådmannen Katerina Petkovska samt rättssakkunniga Fredrik Bergius och Terese Danielsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt rådmannen Susanna Pohl Söderman att vara rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala

utnämnt tf. rådmannen Marika Ericson och rådmannen Stefan Olsen Siri att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Karlstad

Senast ändrad: 2016-12-14

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar