JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2016-12-22] Domstolsverket

Regeringen har 2016-12-22

utnämnt rådmännen Jörgen van der Stad, Anna Lönnestav, Maria Vereide Dahlberg och Robert Johansson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm

Senast ändrad: 2016-12-22

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar