JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-04-06] Domstolsverket

Regeringen har 2017-04-06

utnämnt hyresrådet Irja Claesson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland

utnämnt chefsjuristen Bo Lundborg att vara rådman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt rådmannen Tommy Eriksson och tf. rådmannen Hannes Magnergård att vara rådmän i Örebro tingsrätt

utnämnt chefsjuristen Gabriella Loman att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm

Senast ändrad: 2017-04-06

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden.

Lediga anställningar