JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2017-12-07] Domstolsverket

Regeringen har 2017-12-07

utnämnt hovrättsrådet Thomas Kaevergaard, beredningschefen Jens Wieslander och hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt verksjuristen Emina Fazlic att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland

utnämnt rådmannen Klas Lohmander, rådmannen Thomas Wallén, justitiesekreteraren Ann-Sofie Bodin och kanslirådet Céline Holmberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt

utnämnt verksjuristen Martin Hamrin att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall

utnämnt verksjuristen Tobias Rydin och tf. rådmannen Alexander Warnolf att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt ämnesrådet Henrik Matz, justitiesekreteraren Karin Annikas Persson, ämnesrådet Emma Regnér och justitiesekreteraren Anna Cappelen-Smith att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

Senast ändrad: 2017-12-07

Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar