JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nya domarutnämningar

[2018-10-11] Domstolsverket

Regeringen har den 11 oktober 2018

utnämnt rådmannen Anders Carlbaum att vara chefsrådman i Umeå tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Anna Torstensson Tikkanen att vara rådman i Attunda tingsrätt

utnämnt rättssakkunnige Malcolm Pettersson och kammaråklagaren Eva Grandestedt att vara rådmän i Örebro tingsrätt

utnämnt kanslirådet Pernilla Smith att vara rådman i Blekinge tingsrätt

utnämnt tf. hyresrådet Marie Halvarsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

anställt hovrättsassessorn Anna Svedjevik på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland

Senast ändrad: 2018-10-11

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Läs mer om Domarnämnden

Lediga anställningar